Cezara podgląda KOALA

Popiersie Cezara

Podejrzyj korespondencję Cezara

Jedna z najstarszych metod szyfrowania, pochodząca podobno od Cezara, polega na podstawieniu jednej litery alfabetu na inną, przesuniętą cyklicznie o n pozycji. Deszyfracja polega na przesunięciu zaszyfrowanego ciągu w drugą stronę, tj. o −n pozycji. Szyfr Cezara słynie z tego, że łatwo go złamać, co podobno czyniono już w starożytności, poznając sekretną korespondencję Cezara. Standardowo tekst źródłowy
szyfruje się po usunięciu odstępów i innych znaków przystankowych oraz zapisując wszystkie znaki wielkimi literami.

Przyjmijmy, że porządek znaków w alfabecie jest następujący: AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWVXYZŹŻ
Przykładowo, zdanie „Kości zostały rzucone” przy przesunięciu o n = 10 przybiera zaszyfrowaną postać: RVAKPĘVŻĄHŚEŹĘBKVUM, co z kolei po przesunięciu o −10 daje pierwotny jawny tekst: KOŚCIZOSTAŁYRZUCONE.

Pewien tekst został zaszyfrowany opisaną metodą dla nieznanego nam przesunięcia n, przybierając następującą postać(tu dla wygody rozbitą na jednakowej długości wiersze):
GŃNBHJNSŃUĆHZUTUBHUJĘZQJUXDLZJP
ŹTGDXZĘGŃNŹPSZUAKĘDCZULPÓHUCPJG
DŃŻPŃPĄBZCPJNSYBZPHJŃGUŃNXCDLPŚŃ
TDLETŃJLPZĘGŃNRNŚTDGŃNBKPRNBLNJ
ĄKBPSŃNĄHZWŃUHLUXDĘDHJWĘDLPCZPL
GPSPBPAUCPSŃUAUPGBZZZRWTWHPBGŃQ
TŃZĄZJPAZQRQTOŃTGELŹKAZKHŃSUŃPG

Wiedząc, że zawiera on zaszyfrowany wyraz „armii”, wyznaczcie przesunięcie n i odszyfrujcie tekst (podajcie go jako jeden zlepiony ciąg znaków).

Najbardziej znanym przykładem maszynowego szyfru była hitlerowska elektromechaniczna maszynka szyfrująca Enigma, a pierwszymi, którzy łamali te szyfry i opracowali naukowe metody będące podstawą późniejszych elektromechanicznych i elektronicznych(Colousus 1 i 2) byli Polacy absolwenci Uniwersytetu Poznańskiego(dziś Uniwersytetu Adama Mickiewicza). Byli nimi Henryk Zygalski, Jerzy Różycki i Marian Rejewski.

  1. Łatwy darmowy e-book wprowadzajacy w tematykę – Księga szyfrów
  2. Zadanie było użyte w VII konkursie KOALA
  3. Maszynowe łamanie szyfrów wymaga sporej wiedzy matematycznej i informatycznej i znane jest od lat 40-tych 
  4. Centrum szyfrów Enigma w Poznaniu na Wikipedii
  5. Oficjalna strona Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu

Możesz również polubić…

1 komentarz

  1. Ten wpis o tytule "Cezara podgląda KOALA" z kategorii "Zadanie" dotyczący: , , , , czeka na Twój komentarz. Na pewno masz na ten temat coś ciekawego do powiedzenia. Co sądzisz o tym, co napisałem?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *