Otagowano: superkomputer

Cray 1

Dziękuję ci, komputerze

Komputerowa bajka z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych była moim pierwszym tekstem literackim. Po kilku latach wydany w tomiku „Bajeczna informatyka”